Privacy verklaring & Informatie 

 

Gegevens | Werkwijze | Inzage & verwijdering

Welke gegevens verzamelen wij, wat doen wij met die gegevens en hoe kunt u deze inzien of laten verwijderen?

Privacyverklaring Cyber Security Visie

(versie 4 oktober 2022)

Dit is de privacyverklaring van Cyber Security Visie, welke evenement wordt georganiseerd door it2grow B.V., Henricuskade 71 postcode 2497NB Den Haag , ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58324992, hierna verder te noemen: “ORGANISATIE”.

Waarom deze privacyverklaring?
Cyber Security Visie wordt georganiseerd door ORGANISATIE. ORGANISATIE werkt hiervoor (inhoudelijk en budgettair) samen met enkele toonaangevende producenten op het gebied van Cyber Security en maakt gebruik voor organisatorische ondersteuning gebruik van TachYons Nederland.

Indien u dit evenement bezoekt, als producent deelneemt aan het evenement, uit interesse de website bezoekt of reageert op social media uitingen dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Over de verwerking van uw persoonsgegevens willen wij transparant zijn. In deze privacyverklaring leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, waarom wij dat doen en voor welk doel.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Bezoekers
In ruil voor het delen van uw gegevens krijgt u toegang tot het evenement. Eenmaal aanwezig op het evenement kunt u in contact komen met onafhankelijke experts, deelnemende producenten en tevens krijgt u toegang tot waardevolle content.
Uw gegevens deelt u middels een aanmeldformulier via:
• De website van het evenement;
• Registratie bij de entree van het evenement;
• Het downloaden of bezoeken van informatie die online beschikbaar is na het evenement.
Van bezoekers van een beurs verwerken wij in ieder geval:
• Naam;
• Bedrijfsnaam/Organisatie
• Telefoonnummer (optioneel)
• E-mailadres

Daarnaast verwerken wij uw antwoorden op eventuele vragen over interessegebieden of oplossingen tijdens of na het evenement. Hiermee maken wij de dagindeling van het evenement relevant en overzichtelijk voor u.
Met het bezoeken van het evenement komt u in contact met producenten (exposanten). De exposanten hebben inzicht in de door u gekozen onderwerpen (break-out sessie van experts) en online content die u na het evenement download of inziet.
Contact met ORGANISATIE

Indien u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd.

Gegevens van onze websitebezoekers
ORGANISATIE maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via een website van ORGANISATIE op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze websites gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die ORGANISATIE plaatst.
Functionele cookies

ORGANISATIE maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u gegevens te bewaren die uw ervaring op de websites verbeteren. De functionele cookies die wij plaatsen via onze verschillende websites bijvoorbeeld als doel uw voorkeuren te onthouden zoals eventueel de taal die u gekozen hebt.

Analytische cookies
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van meet cookies, ook analytische cookies genoemd. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn etcetera. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die niet te herleiden zijn naar u als persoon.

Social media cookies
Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld tweets) te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld LinkedIn en Google.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via uw browser instellingen kunt u de cookies op uw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen.

Meer informatie over cookies
Meer informatie over cookies kunt u vinden bij de Consumentenbond via “Wat zijn cookies?”.

Social media uitingen
De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen van een van onze beurzen worden door ORGANISATIE verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Beeldopnamen
Op het evenement worden foto’s en video’s gemaakt ter verslaglegging en registratiedoeleinden van het evenement. Het kan dus zijn dat u op foto’s of video’s wordt vastgelegd die na afloop van het evenement door ons worden gebruikt.
Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Dienstverlening
ORGANISATIE verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Bijvoorbeeld voor de registratie voor het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld of waaraan u deelnemende exposant bent, het verzenden van bevestigingen en reminders, om u toegang te kunnen verlenen tot het evenement, het beantwoorden van vragen en klachten met betrekking tot het evenement.

Informeren
Om per e-mail, per post of telefonisch met u te kunnen communiceren en u te informeren verwerkt ORGANISATIE uw persoonsgegevens. U ontvangt (praktische) informatie over het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld of waaraan u deelneemt, zoals deelnemende exposanten, lezingen, aanvangs- en eindtijden, route en parkeergelegenheid.
Uw elektronische contactgegevens die wij hebben verkregen bij uw aanmelding of deelname gebruiken wij om u per e-mail te informeren over soortgelijke beurzen van ORGANISATIE. Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden via de afmeldinstructie in iedere e-mail.

Voor het informeren over evenementen van ORGANISATIE, anders dan beurzen en congressen, of producten en diensten van derden zullen wij u altijd eerst om toestemming vragen. Overigens verkopen wij persoonsgegevens van onze bezoekers en exposanten nooit aan derden.

Contact met ORGANISATIE
Indien u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van ORGANISATIE later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over onze dienstverlening, betalingen, klachten of indien u mee doet aan marktonderzoek.

Wettelijke verplichting
ORGANISATIE kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Mogen wij uw gegevens verwerken?
ORGANISATIE verwerkt persoonsgegevens op grond van uw expliciete toestemming, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting dan wel een gerechtvaardigd belang van ORGANISATIE om uw gegevens te verwerken voor direct marketingdoeleinden waarbij u altijd de mogelijkheid heeft om u af te melden.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?
ORGANISATIE zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van ORGANISATIE zijn in te zien. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een van onze beurzen heeft bezocht dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval tot afmelding dan wel gedurende 2 jaar na het laatste contact met u. Uw elektronische contactgegevens voor het verzenden van direct mailing bewaren wij totdat u zich afmeldt voor deze e-mails. Na afloop van een bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt ORGANISATIE bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?
ORGANISATIE maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat de derde partij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: bezoekregistratie, CRM-systeem, e-mailmarketing, online marketing en hosting.

Verstrekt ORGANISATIE gegevens aan derden?
ORGANISATIE verstrekt of verkoopt in geen gegevens aan derden (anders dan de aan het evenement deelnemende producenten). ORGANISATIE kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
ORGANISATIE verstrekt wel uw gegevens aan de deelnemende organisaties, maar alleen ten aanzien van uw deelname aan break-out / expert sessie en het bezoeken of downloaden van online informatie die ter beschikking zal zijn na het evenement.

Voldoet ORGANISATIE aan de eisen van de wet?
ORGANISATIE gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving na.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?
Iedereen waarvan persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft de volgende rechten:
– inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan;
– correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
– het laten wissen dan wel anonimiseren van gegevens omdat ze niet meer juist zijn of bijvoorbeeld omdat u uw toestemming heeft ingetrokken;
– een beperking van de verwerking te verzoeken (tijdelijk slot op de persoonsgegevens) indien u daar een rechtsgrond voor heeft;
– uw gegevens te laten overdragen; en
– bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar info@it2grow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zal ORGANISATIE verifiëren of het om de juiste persoon gaat.
Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie.

– einde verklaring –